İlk Yardım Nedir?

İLKYARDIM

İlkyardımın tanımı

KAZA : Hiç beklemediğimiz bir anda meydana gelen, daha önceden olacağı tahmin edilemeyen, önlemler alınarak çoğunun önlenebileceği ölüm, yaralanma ve maddi hasarla sonuçlanan olaylara KAZA denir.

Ev kazaları, iş kazaları, spor kazaları, okul kazaları trafik kazaları gibi çeşitlere ayırabiliriz.

Kazaların Nedenleri

> İnsanların kendi kendine kazaya neden olması

> Başka insanların kaza ile karşı karşıya bırakılması

> Kullanılan araç ve gereçlerin bakımsızlığı

> Eğitim eksikliği ve güvenlik ihmalleri

> Teknik ve yasal yetersizlik

> Uygulama ve denetim azlığı

> Bilgisizlik

> Çevre ve doğa olayları

FELAKET :Kasıt unsuru olmaksızın oluşan, insanları ve çevreyi olumsuz etkileyen büyük can ve mal kayıplarına yol açabilen DOĞAL KAYNAKLI olaylardır. Deprem.sel ve benzeri olaylar gibi

Kazalarda felaketlere göre daha az can ve mal kaybı söz konusu olmakla birlikte zamanla kazalarda felaket boyutuna çıkabilmektedir.Felaketlerde bir anda binlerce kişi ve büyük mal kayıpları meydana gelir özellikle trafik kazarlında senelerin kaza yorumu yapılacak olura kazaların nasıl bir felaket boyutuna çıkacağı açıkça görülebilmektedir

Trafik Kazası :

Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve  maddi hasar sonuçlanan olaylara Trafik kazası denir.

> Hareket halinde iki aracın çarpışması

> Hareket halinde bir araç ile yayanın çarpışması

> Hareket halinde bir araç ile hayvanın çarpışması

> Hareket halinde bir aracın sabit bir nesneye çarpması

> Hareket halinde bir arcın uçuruma yuvarlanması

Ülkemizde ve Dünyada Trafik Kazaları:

  Ülkemiz her yıl binlerce insanı yaşamından eden, binlercesini sakat bırakan, milyarlarca liralık milli servet kaybına, insanların işgücü kaybına, ruhsal yapılarının bozulmasına neden olan trafik kazaları ile dünyada ilk 10 sırada yer almaktadır.

ARAÇ: %2-4 oranında

Genel olarak araçları bakımsız olarak kullanılması ve teknik bakımdan yetersiz araçların kullanılması

ÇEVRE

Yol kusurları: %2 – 4

 Karayollarını bakımının zamanında yapılmaması ve gerekli işaretleme unsurlarını gerekli yerlere konulmamış olması kaldırımların yetersizliği veya amacı dışında kullanılması

İklim koşulları :%1 – 2

Çok sıcak, çok soğuk Buzlanma , sis, yağmur

İNSANLAR :%90-95 oranında

Sürücüler : % 80                   

>Trafik kurallarına uyulmaması

>Trafik işaret levhalarına dikkat edilmemesi

>Alkollü araç kullanılması

>Dikkatsiz , uykusuz ve yorgun araç kullanılması

>Ruhsal yapılarında bozukluk olması

Yayalar :  % 15

> Yayaların trafik kurallarına uymaması

> Yayaların dikkatsiz ve dalgın olması

> Yayaların alkolü olması

> Yaya gruplarından en fazla etkilenen yaşlılar ve çocuklardır.

İLKYARDIM

Aniden hastalanan veya yaralanan kişiye tıbbi tedavi yapılıncaya kadar anında ve olay yerinde çevre olanaklarıyla yapılan tıbbi olmayan geçici müdahaleye “İLKYARDIM” denir. İlkyardım kazanın olduğu olay yerinde yapılır.

İlkyardımdaki esas amaç kesinlikle tıbbi müdahale değildir sadece hayat kurtarmaya yönelik geçici uygulamalar yapılır.

Kişi eğer sağlık görevlisi değilse

> Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmalı

> Sakin ve tedbirli olmalı

> Çevre imkânlarından yararlanmalı

Kazazedenin durumunun kontrol altına alınıp daha kötüye gitmesini engellemek amacıyla yapılan hayat kurtarmaya yönelik ve kazazedenin durumunu kötüye gitmesi engellemek amacıyla yapılan işlemler geçici ilkyardım müdahaleleridir

İLKELERİ

 > Kazazedeyi güvenli bir yere almak

> Çabuk karar vererek yaralının durumunu değerlendirmek

> Kazazedede başka bir yaralanma meydana gelmesini engellemek

> Geçici önlemleri alarak moral vermek

> Yaralıya ve yaraya göre uygun pozisyon vermek

> Vücut sıcaklığını korumak bilinci açık tutmak

HEDEFLERİ

> Solunumu durmuş olan varsa solunumun sağlanması

 > Kalbi durmuş olan varsa kalbin çalıştırılması

 > Varsa kanamanın durdurulması

 > Şoka girmek üzere olan varsa şokun engellenmesi

 > Yaranın dış etkenlerden korunması

 > Yaralının durumuna göre uygun pozisyon verilmesi

 > Haberleşmenin sağlanması

 > Yaralının taşınarak hastaneye sevk edilmesi

AŞAMALARI

Kaza Yeri Trafik güvenlik önlemlerini almak

Herhangi bir kaza yerine gelen sürücü ya da kişi ilk önce kaza yeri trafik güvenlik önlemlerini alarak başka bir kazanın olmasını engellemek vegerekli işaretlemeleri yapmak zorundadır

> Kaza yapan aracın önüne ve arkasına en az 150 metreden görülebilecek şekilde reflektör koyarak işaretlemelidir.

Bu şekilde hem kazazedelerin hem de kendi güvenliğini sağlamış olacaktır.

> Yaralıyı tehlikeli yerden güvenli yere almak

> Haberleşmeyi sağlamak

> Yaralıların  hayati tehlikelerine karşı önlem almak

> Yaralı  önem durumuna göre sıralamak

> Yaralıları  olay yerinden hastaneye sevk etmek.        

İLK YARDIMCININ   ÖZELLİKLERİ

İlkyardım uygulaması yapacak olan bir kişi kesinlikle ilkyardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır.

 Karayolu üzerinde herhangi bir trafik kazası ile karşılaşan sürücüler her durumda müdahale etmek zorundadırlar.Müdahale etmeyen sürücülere para ve puan cezası uygulanır.

> Yaralıları gözlemleyip değerlendirebilmeli

> Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmalı

> Çevre imkân ve olanaklarından yaralanmasını bilmeli

> Elinde bulunan malzemeyi en iyi ve yararlı şekilde kullanmalı

> Her zaman sakin ve tedbirli olmalı

>Yaralının bilinicini açık tutarak  moral vermeli

İlkyardımcının Özellikleri ve Sorumlulukları Nedir?

 

 • Sakin ve telaşsız olmalı.
 • Hastayı sakinleştirmeli.
 • Çevreyi değerlendirip süren bir tehlike olup olmadığını belirlemeli.
 • Kendi can güvenliğini tehlikeye atmamalı.
 • Çevredeki kişileri,sağlık kuruluşları,itfaiye ve güvenliğe haber vermeleri için organize etmeli.
 • Hastanın durumunu değerlendirerek uygun ilk yardıma başlamalı.
 • Hastanın sağlık kuruluşuna bir an önce ulaşmasını sağlamalı.

 

Solunumyolu Nasıl Düzeltilir? (Yapay Solunum)

Solunumu duran kişiye derhal yapay solunum uygulanmalıdır.

 1. Hasta sert bir zemine yatırılır.
 2. Ağız içi temizlenerek varsa yabancı cisimler çıkarılır.
 3. Çenesi yukarı kaldırılarak baş hafifçe arkaya itilir.
 4. Ağızdan ağıza solunum yapılacaksa burun kapatılır.Burundan solunum yapılacaksa ağız kapatılır.
 5. Derin bir soluk alınıp,solunum yaptırılacak kişinin ağzına (yada burnuna) ağız yerleştirlir.
 6. Hastanın göğsünün kabarmasına yetecek şiddette soluk verilir